Sikker renovation – pas på farlige byggematerialer

Når man går i gang med et byggeprojekt, uanset størrelsen, er det vigtigt, at sikkerheden er i orden. Det gælder om at bruge de rigtige redskaber på den rigtige måde, og sørge for ting som sikkerhedssko, briller og værn, når det er nødvendigt.
Skal man renovere et hus af ældre dato, er der endnu flere sikkerhedsmæssige overvejelser, man bør gøre sig. Før i tiden blev der nemlig brugt byggematerialer, vi i dag ved, er farlige. De skal behandles med omhu.

Asbest i ældre bygninger

Tidligere var asbest et populært byggemateriale, fordi det har gode varmeisolerende egenskaber og ikke er brandbart.
Materialet blev dog forbudt i Danmark, da man fandt ud af, at det kan give den kroniske lungesygdom asbestose. Læs hvorfor asbest er farligt her.
Asbest findes bl.a. i gamle loftplader, isolering omkring varmerør, eternitplader og skillevægge.
Skal man fjerne asbestholdige materialer, er der en branchevejledning, der skal følges. Den kan findes på nettet, og guider dig gennem processen.   

PCB i fuger

PCB står for polyklorerede bifenyler. I modsætning til asbest er PCB ikke naturligt fremkommende, men derimod en gruppe industrielt fremstillede stoffer. PCB blev bl.a. anvendt som plastikblødgører, elektrisk isoleringsmateriale og organisk opløsningsmiddel, indtil man fandt ud af, at disse stoffer er miljøgifte og endda kan give hjerneskader.
Du kan især støde på PCB i huse, der er bygget eller renoveret mellem 1950-1977, og særligt i fuger omkring døre og vinduer. PCB kan dog frigives fra fugerne og smitte andre byggematerialer i rummet. Derfor er det vigtigt hele tiden at være påpasselig, hvis man arbejder i et hus, hvor der er brugt PCB.

Tungmetaller i maling

Du har måske hørt udtrykket ’malerhjerne’ før. Det kommer sig af, at der før i tiden blev brugt flere skadelige stoffer i maling. Malere, der over længere tid gik og indåndede disse stoffer, kunne rammes af ’malersyndrom’, der er en form for hjerneskade.
I mange år, og faktisk helt op til 2001, blev der også anvendt store mængder bly i en del maling. Særligt på områder, hvor malingen skulle kunne holde til fugt, vind og vejr. Blyet gjorde nemlig malingen mere modstandsdygtig.
Hvis du skal arbejde med overflader, der er malet med gammel maling, er det utrolig vigtigt, at du tager dine forholdsregler. Skal du f.eks. slibe overfladen, kan tungmetallerne blive frigivet som gas eller støv, du kan indånde. Det kan give alvorlige helbredsmæssige skader. Husk derfor at sætte dig godt ind i, hvilke værnemidler, du skal bruge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *