Når du ønsker at bygge eller købe hus – alt om skøder

Når du har udset dig drømmegrunden eller drømmehuset, og en af disse bare blive din, skal du have papir på, at det er din ejendom. Derfor skrives et såkaldt skøde. Vi giver dig en introduktion til skødets a-b-c , og hvad du skal være opmærksom på, når der skal skrives et skøde.

Hvad er et skøde?

Et skøde er det dokument, som offentliggør dit retmæssige ejerskab over en bolig eller en grund og bruges i forbindelse med en bolighandel. Et skøde indeholder de vigtigste oplysninger omkring handel og overtagelse af et hus eller en grund. Disse oplysninger inkluderer navnene på både sælger og køber, husets/grundens beliggenhed, hvad huset eller grunden har kostet at købe, husets/grundens pantehæftelser, eventuelle servitutter, den offentlige ejendomsvurdering, samt hvilken dag det er aftalt, at den nye køber overtager huset eller grunden. I gamle dage var et skøde et vigtigt stykke papir, som man skulle gemme og beskytte godt. I dag er alle skøder digitale, så disse altid er at finde online.

 

De forskellige former for skøder

Der findes to forskellige former for skøder; et betinget skøde og et endeligt skøde.

Et betinget skøde er det dokument, der er udarbejdet, men ikke endelig godkendt af begge parter. Et betinget skøde indgås typisk for at imødekomme sælger eller købers bekymringer omkring salg/køb. Eksempelvis kan man skrive et betinget skøde på baggrund af, at sælger vil have bevis på betalingsoverførsler, inden denne endelig overdrager skødet på enten grunden eller huset. Et betinget skøde er derfor ikke retmæssigt gældende, hvorfor et nyt skøde skal tinglyses efterfølgende. Det betingede skøde skal tinglyses af en dommer, som dog sætter en frist for hvor længe der må gå, inden det endelige skøde underskrives.

Et endelige skøde er det endeligt gældende dokument i forbindelse med en bolighandel eller overdragelse af en grund. Det endelige skøde kan tinglyses så længe, at begge parter har skrevet under på dette. Når det endelige skøde er blevet tinglyst af en dommer uden anmærkninger, kan køber overføre købesummen til sælger og handlen og skødet er endelig. Det er desuden muligt at give en eventuel advokat fuldmagt til at underskrive det endelige skøde, hvis du ikke selv har mulighed for det.

 

Hvem skriver et skøde?

Det er muligt selv at skrive skødet i forbindelse med en handel af enten en ejendom eller en grund. Hvis du selv vælger at skrive skødet står du alene til ansvar for, at dette er udført korrekt. Der er dog mange ret- og lovmæssige krav, som vanskeliggør denne proces.

Derfor anbefales det klart at få en kvalificeret advokat med speciale i bolighandel til at bistå med skødeskrivningen. En boligadvokat skriver således skødet og sikrer sig, at alle ovennævnte krav er opfyldt og overholdt. På denne

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *