Disse love er gældende hvis du starter et byggeri

Det er vigtigt at sætte sig ind i de gældende love, betingelser og reglementer, hvis man indleder et byggeri. Dette gør sig gældende, både ved store og små byggerier, da der i begge tilfælde forelægger administrative krav, der skal være i orden inden påbegyndelsen af byggeriet. Denne artikel gennemgår nogle af de vigtigste faktorer, der er vigtige at sætte sig ind i inden byggestart.

Byggetilladelse

Det er vigtigt at finde ud af, om det forestående byggeri kræver en byggetilladelse. Det er ikke alle byggerier der kræver en byggetilladelse, men står man overfor et større byggeri, vil der ofte være krav til en byggetilladelse. Hvis der skal søges om en byggetilladelse, er det kommunen der skal inddrages.

Ved byggetilladelser skelnes der mellem 3 former for byggeri

  • Byggerier hvor en anmeldelse kræves inden påbegyndt byggeri
  • Byggerier hvor der kræves en byggetilladelse inden påbegyndt byggeri
  • Mindre byggerier, der ikke kræver nogen anmeldelse eller byggetilladelse får påbegyndt byggeri

BBR loven – nyt reglement efter 2013

Bygning og Boligregistrering er et register, der indeholder en lang række detaljer omkring både erhverv og private ejendomme. Der blev i 2013 lavet nye regler for BBR loven, som har gjort det utroligt vigtigt, at holde sig opdateret med de oplysninger der er forbundet med ejendommen, samtidig med at der opdateres ved udbygninger og nye byggerier.

Denne lov gælder både ved større byggerier, men også ved helt små byggerier såsom udvidelse af badeværelse og lignende, hvor det er et krav at arealet at ejendommen rettes.

Hvis man står overfor et byggeri af den store eller mindre klasse, er det kommunen der i første omgang skal kontaktes, for at rette i Bygnings og boligregistret.

Det kan virke uoverskueligt, at sætte sig ind i alle de forskellige krav og reglementer alene, og det kan derfor anbefales at kontakte en advokat eller rådgiver, inden byggeriet påbegyndes. Læs mere her

Bygningsreglementet

Dette reglement, skal sikre at kvaliteten i byggeriet indeholder de juridiske krav, der ved lov stilles i forhold til byggeriet.  Bygningsreglementet gælder ved alle former for byggeri, og det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i reglerne inden byggeriet påbegyndes. De opstillede krav der forbindes med Bygningsreglementet, er udmøntet i præcise anvisninger til både materialer og konstruktioner. Der er blandt andet krav til vandtætheden, isolationen og sikkerheden mod fugt, der alle er en del af Bygningsreglementet.

Overordnet krav ved ombygninger

Hvis man går med tankerne om at bygge nyt tag på huset, eller anden ombygning, vil det være en betingelse, at der indsendes teknisk dokumentation, som eksempelvis statiske beregninger, energiberegninger. Disse dokumentationer skal udføres af en teknisk rådgiver, der vurderer om dokumentationen er fyldestgørende.

Ved tilbygning er det ligeledes vigtig, at man sikre sig at man ikke overskrider tilbygningsprocenten, der er knyttet til grunden. Der kan være bestemmelser i lokalplanen, der omhandler krav til overholdelse af afstandskrav, højdegrænser, og byggelinjer, som er vigtige at følge ved ombygningen af ejendomme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *